Anhörig

Till dig som är anhörigPrata med andra som har liknande erfarenheter

Vi har ett stödnätverk där du som anhörig kan få kontakt med andra anhöriga i liknande situation, för att kunna dela och prata av dig, för stöd, råd, frågor och funderingar. Gruppen finns på Facebook och är dold. För att få tillträde till gruppen, skicka ett mail där du berättar lite om dig själv och din nuvarande situation. Gruppen är relativt ny och det finns utrymme för utveckling. Om du skulle vilja engagera dig, har önskemål eller idéer, välkommen att höra av dig! Vårt primära syfte med föreningen är att stödja avhoppare och kunskapsspridning till olika delar av samhället är en viktig del av detta arbete.

Vad är lämpligt att göra?

Det kan vara väldigt ansträngande att vara anhörig, att passivt tvingas se på när ens närstående försvinner in i en rörelse som du känner kan vara ohälsosam. Kanske minskar kontakten mellan er, eller så upphör den helt. Att känna sig maktlös och förtvivlad är inte ovanligt. Vad kan du göra? Det är en komplex och svår fråga att svara på, utan några säkra svar som passar alla. Vissa undrar över avprogrammering eller om man på annat sätt kan tvinga personen ut ur gruppen. Avprogrammering är ett kontroversiellt begrepp som socialstyrelsen avråder ifrån. Det kan vara skadligt för individer att bli kidnappade eller att tvinga bort från sitt valda sammanhang. Dessutom är det inte olagligt att vara del av en sluten rörelse. Som myndig person bestämmer man själv hur livet ska levas och religionsfriheten understödjer i många fall dessa val.

Anmäl om barn far illa

Viktigt! Om det gäller ett barn och du misstänker att barnet far illa så blir läget ett annat. Då finns det hjälp att få via polis och socialtjänst.

Fråga hellre än förmana

Ofta kommunicerar personer som är del av slutna rörelser att allting är jättebra. Kanske upplever de saker som de aldrig känt förut, som en mycket stark gemenskap, en intensiv kärlek eller en känsla av mening som de förr saknat. Första tiden i en sluten grupp kan framkalla känslor av total eufori. Det är starka känslor och upplevelser som är svåra att lämna. Varför skulle man vilja lämna något som känns så bra och meningsfullt?

Det är i dessa lägen oftast inte effektivt att försöka tjata, hota eller prata om farligheten med sekter och slutna rörelser. Det kan ofta få personen att knyta an ännu hårdare till sin övertygelse och till gruppen. Vi har funnit att nyfikna frågor och en neutral dialog kan funka bättre, även om det kan vara utmanande för en själv att behålla lugnet.

Behåll möjligheten till framtida kontakt

Försök också att behålla en öppen kanal för framtida kontakt. Berätta för personen att du kommer finnas där, om det till exempel skulle kännas annorlunda i framtiden angående gruppen. Visa att du bryr dig om personens välmående, att du bara vill det bästa.

Så frön av tvivel

I vissa fall kan det också funka att försöka så vissa frön av tvivel, som kan komma till användning senare. Även om din närstående just nu är helt övertygad om att hen befinner sig på ett ställe som känns helt rätt, så kan läget snabbt bli ett annat i en destruktiv grupp. När det blir svårt och utmanande att vara kvar i rörelsen kan tidigare kommentarer från välmenande närstående komma upp igen och få ny mening. Dessa små frön av tvivel kan hjälpa personen att genomföra en avhoppar-process. Vad dessa frön rent konkret kan bestå av är förstås väldigt individuellt. Det är också en fin linje mellan att försöka kommunicera dessa frön, utan att det tas som kritik mot rörelsen, ledaren eller personen själv. Tänkvärda, öppna frågor kan vara en god idé, då frågor ofta kan landa mjukare än allt för säkra påståenden.

Glöm inte dig själv

Ibland finns det för tillfället inte så mycket du kan göra som anhörig och i sådana lägen kan det vara skönt att prata med andra som förstår, som i vår stödgrupp för anhöriga. Om du tror att du behöver professionell hjälp för att orka med din livssituation, tveka inte att söka den hjälpen.