Om oss


Detta är Hjälpkällan

Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden frivilligorganisation som förmedlat stöd till avhoppare och anhöriga sedan 2006. Föreningen drivs av aktiva volontärer som alla har egna erfarenheter av någon sluten grupp eller sekt. Att få prata med andra som haft liknande erfarenheter kan vara till stor hjälp för att förstå och bearbeta sina egna upplevelser. Vårt primära syfte är att stötta individer som blivit uteslutna eller hoppat av en sluten rörelse, eftersom vi sett att de flesta med denna erfarenhet har ett betydande hjälpbehov som inte alltid finns enkelt tillgängligt genom vården eller andra arenor.

Att bli utesluten från eller att självmant lämna en destruktiv grupp eller rörelse är något mycket komplext. Inte sällan kan individen uppleva att den ”förlorar allt” – kanske är det hela ens sociala sammanhang som försvinner över en natt, dessutom ens livsåskådning eller syn på verkligheten. Kanske förlorar man bostad, ekonomi och inte minst hälsan – fysiskt, psykiskt, eller både ock. Vissa blir trakasserade eller förföljda efteråt. Andra blir totalt ignorerade, behandlade av familj och vänner som att de inte finns.

Allt detta kan leda till varierande tillstånd, som depression, ångest, trauma och komplex sorg – och vägen tillbaka till livet kan vara både lång och mödosam. Därför arbetar Hjälpkällan också för att öka medvetenheten om avhoppares problematik och hjälpbehov på samhällsnivå, genom att erbjuda information till exempelvis utbildningar och vårdgivare.Många som lämnar slutna rörelser är unga och ensamheten efter ett avhopp kan kännas förödande. Det kan kännas skrämmande för den som nyligen lämnat att ta kontakt med andra avhoppare, eller att ens våga söka information på nätet om rörelsen de lämnat. En lärare eller vårdgivare som känner till livsvillkoren i slutna rörelser och ställer de rätta frågorna kan vara livsavgörande då.

Situationen kan också vara den motsatta, att ett barn eller anhörig engagerat sig i en sekt, och de som står personen nära får maktlöst se på medan avståndet bara tycks bli djupare. Eller att en förälder som själv varit med och uppfostrat sina barn i enlighet med gruppens regler blir utesluten eller lämnar, medan den andra föräldern blir kvar i rörelsen. Då uppstår en mycket svår lojalitetskonflikt för barnen. Kanske får de höra att föräldern som inte längre tror bör frysas ut, eller att det kommer att gå illa för dem.


Vad är en sekt?

Har jag varit med i en sekt? Är min anhörig med i en sekt? Frågorna kan vara många i början och det är inte helt lätt att reda ut begreppen då ordet sekt är både problematiskt och missanvänt i populärkulturen. Begreppet ”sekt” kan vara svårt att relatera till för den som lämnat en grupp, och kan också uppfattas som nedsättande. Vidare finns det knappt någon som anser att den egna församlingen eller rörelsen passar in på beskrivningen.

Vi på Hjälpkällan tillhandahåller inga listor på vilka rörelser som räknas som ”sekter”.

I de fall vi använder ordet, handlar det om att beskriva en rad företeelser som förknippas med en grupp eller rörelse som är sluten till karaktären. Dessa företeelser kan exempelvis vara:

 • Att medlemmarna avkrävs total lydnad.
 • Att tron eller ideologin inte får kritiseras eller ifrågasättas.
 • Angiveriplikt mot andra medlemmar om de gör ”snedsteg”.
 • Allvarliga konsekvenser för individer som lämnar, till exempel att bli utfryst av familj och vänner eller förföljd/trakasserad.
 • Eget rättsystem inom gruppen som anses stå över samhällets lagar och regler.
 • Kontroll över medlemmars privatliv och krav på insyn även i det intima och personliga, t ex var man bor, vem man bor med eller vem man är tillsammans med.
 • Förbud mot att ta del av kritik mot den egna rörelsen eller att prata med avhoppare.
 • De egna lärorna är de enda sanna lärorna och icke-troende är förledda eller förtappade.
 • Att inte kunna välja vänner eller partner fritt efter eget tycke.
 • Att inte ha tid för ett liv utanför gruppen.
 • Att tvingas jobba heltid eller betydande tid för gruppens räkning, med liten eller ingen ersättning.
 • Regler eller normer kring hur du bör klä dig.
 • Särskilda attribut utöver klädseln, t ex smycken, frisyrer eller huvudbonader som i sig betyder något särskilt, kopplat till rörelsens tro eller ideal.
 • Uppmaningar om att använda så mycket som möjligt av din tid till rörelsens aktiviteter eller mission.
 • Kontroll över hur du spenderar din fritid.
 • Krav på att uppfostra barn in i den ”sanna” övertygelsen.
 • Eller normer om att inte skaffa barn alls inom gruppen.
 • Kontroll över medlemmars ekonomiska medel.
 • Kontroll över medlemmas känslor, tankar och beteenden.
 • Svartvit världsuppfattning där de egna är ”goda” och de utanför är ”onda”.
 • Om tron eller gruppens regler inverkar negativt på dig är det aldrig gruppens, ledarens eller själva lärans fel, utan felet anses då ligger hos dig som individ, som inte tagit till dig budskapet på rätt sätt eller inte är tillräckligt stark i din övertygelse.
 • Krav på total lojalitet gentemot den egna organisationen, dess ledare och övriga medlemmar.
 • Omvärlden betraktas med misstänksamhet och som hotfull.
 • Kritik anses vara ”förföljelse”.
 • Systematiskt användande av skam och skuld, som skapar en tillvaro där medlemmen aldrig riktigt känner sig god, bra eller värdig nog.
 • Extrema pendlingar, mellan hyllningar/uppskattning och nedsättande kommentarer/beteenden.


Flera av företeelserna förekommer, i varierande grad, också i sammanslutningar som inte för den skull är att betrakta som sekter. Varje grupp, arbetslag eller förening har sin dynamik, liksom uttalade och outtalade regler. Men när dessa börjar inverka också på det mest privata, eller när konsekvenserna av att ifrågasätta eller lämna blir så stora att individer far allvarligt illa, blir gruppdynamiken destruktiv.

Har du funderingar om det som står ovan, eller något annat? Kolla in Vanliga frågor »