Avhoppare

Till dig som funderar på att hoppa av eller som nyligen gjort detPrata med andra som har liknande erfarenheter

Vi har ett nätverk av personer runt om i Sverige som själva gått igenom ett avhopp eller uteslutning. Vi samlas i en digital stödgrupp på Facebook och vi håller också digitala träffar på Zoom där man kan ses, samtala, få stöd och känna gemenskap med andra som vet vad det handlar om. Vi värnar om allas integritet i våra Fb-grupper och under digitala möten. Om du är intresserad av att vara med i något av dessa eller båda forum, tveka inte att höra av dig!

Du är också välkommen att höra av dig till oss för frågor eller rådgivning via e-post, alternativt ett första samtal på telefon där vi kan reda i trådarna och diskutera hur du kan gå vidare, allt beroende på din situation och önskemål. När du kontaktar oss, skriv några rader om dig själv och vilka erfarenheter som fick dig att söka dig hit.

Goda anledningar till att ta kontakt

Det är inte ovanligt att medlemmar i slutna rörelser har alla sina viktiga sociala nätverk inom gruppen. Att lämna kan därför innebära att man förlorar merparten eller alla av dessa över en natt. Självklart kan detta vara ett mycket svårt beslut att ta, som kan leda till betydande lidande.

Förlust av nära vänner, familj och/eller partner eller att förlora hela sin existentiella förklaringsmodell kan var för sig orsaka en allvarlig livskris. Att mista allt samtidigt kan närmast upplevas som ett ”socialt självmord”. Det kan ta lång tid att återfå tillit till andra människor och känna tillhörighet i nya sammanhang. Dessutom är det inte alltid helt enkelt att beskriva den omvälvande förändring man går igenom för utomstående.

Du är varmt välkommen att ta kontakt – och du är lika fri att lämna oss, precis när du vill.

Hur ser ditt hjälpbehov ut?

Hjälpkällan erbjuder mötesplatser för avhoppare som i praktiken fungerar som stödjande självhjälpsgrupper. Föreningen drivs av personer som själva blivit uteslutna eller hoppat av från en sluten rörelse. Hjälpkällan kan däremot inte erbjuda behandling eller enskild terapi för avhoppare. I samtidiga fall där behov finns hänvisar vi alltid vidare till relevant vårdgivare. Du är samtidigt välkommen att delta på möten här hos oss.

I Hjälpkällans styrelse ingår professionella personer som kan hänvisa vidare och ge råd om vart du kan vända dig om du är i behov av mer långsiktig professionell hjälp.

Ibland tar det tid att hitta den hjälp som du tycker fungerar bäst för just dig. Ge därför inte upp om du inte hittar rätt person eller instans direkt. Prova dig fram tills du hittar sammanhang och personer som bäst bemöter dig där du befinner dig. Ibland kan det räcka att vara del av en stödgrupp, i andra fall kan man behöva en professionell kontakt med psykolog eller psykiatriker för att behandla exempelvis depression, ångest, sorg, trauma och PTSD.

Hjälpkällan samlar en mångfald av avhoppare

En vanlig känsla efter ett avhopp eller uteslutning är en isolerande ensamhet och/eller svårigheter att hitta sin identitet utanför rörelsen. Det är inte självklart att direkt hitta sin plats i samhället eller att finna det nya livet meningsfullt från dag 1. Att vara del av Hjälpkällans stödgrupp kan ofta leda till att ensamheten minskas. Vi känner igen oss i varandras berättelser och kan se de övergripande mönstren, som återkommer gång på gång, i allt från kristna rörelser till alternativa New Age-grupper. Hjälpkällan samlar personer från många olika typer av rörelser. Du är välkommen oavsett vilken bakgrund du har och oavsett om du vill förhålla dig ateistiskt, agnostiskt eller om du vill behålla eller omforma din tro.