På ytan ser det ut som ett helt vanligt yogacenter. På hemsidan framkommer att man erbjuder kurser i yoga, tantra och meditation samt workshops och retreater i relaterade ämnen. Syftet är att erbjuda effektiva verktyg för transformation, förverkliga sin sanna potential och uppfylla sina högsta ambitioner (https://malmo.natha.se).

Samtidigt står det i nyheterna att en ledare för en sektanklagad yogaorganisation har gripits i en stor razzia i Frankrike. 175 poliser sägs ha varit inblandade i razzian och totalt 41 personer ska ha blivit gripna. Ledaren, Gregorian Bivolaru är misstänkt för bland annat människosmuggling, kidnappning, våldtäkt och misshandel. 26 kvinnor som befriades vittnar om frihetsberövande och sexuellt tvång (GP 2023-12-05).

På yogacentrets hemsida är samma person benämnd men nu framkommer en helt annan bild av Bivolaru; han framställs som en extraordinär person, en guru och tantramästare. Redan i ung ålder fick han andliga upplevelser och började praktisera yoga och meditation, startade en andlig organisation (MISA, ATMAN eller NATHA) som spridits till över 30 länder i världen och transformerat många människors liv.

När man får flera motsägelsefulla bilder samtidigt skapas det som socialpsykologer kallar kognitiv dissonans vilket innebär att man får en obehaglig känsla som man försöker få bort genom att minimera eller förneka informationen som gett upphov till känslan. Om man själv har en positiv bild av yoga uppstår kognitiv dissonans när man läser nyheterna om yogasekten, vilket gör att man tenderar att inte ta informationen på allvar. Kognitiv dissonans är en av förklaringsmodellerna till att människor fastnar i sekter.

Men är NATHA-yoga en sekt, kanske du undrar? Vad som är en sekt eller inte kan vara svårt att avgöra. Det finns inga färdiga listor på vilka organisationer som är sekter och vilka som inte är det. Däremot har vi mycket kunskap om sekter och vad som kännetecknar dem. Listor på olika kännetecken finns att tillgå till exempel här på Hjälpkällan och i Håkan Järvås böcker om sekter.

Författaren Matthew Remski som skrivit om sexuella övergrepp inom ashtangayoga menar att vilseledning är ett av de främsta kännetecknen på sekter. Yogaeleverna blev vilseledda att tro att guruns beröring var helande, överförde energi och öppnade deras chakror. Eftersom Pattabhi Jois var en dyrkad yogamästare var det ingen som kunde förställa sig att han skulle använda sin makt till att förgripa sig på sina yogaelever.

Denna typ av vilseledning verkar också ha funnits inom Nathayoga. Att ha sex med Bivolaru betraktades som en ära. Det gjorde att man fick positiv karma och avancerade i sin andliga utveckling. Att delta i porrfilmer, strippa eller prostituera sig framställdes inom gruppen som ett sätt att frigöra den kvinnliga kroppen och få kontakt med den inre gudinnan. Unga medlemmar skickades till Japan och andra länder för att arbeta som strippor vilket refererades till som ”karmayoga” dvs frivilligarbete i syfte att nå andlig upplysning. Sektforskare menar att den här typen av omskrivningar är en form av ”gaslighting” – en form av manipulation som får offret att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning.

Polisen i Frankrike har den senaste tiden satsat stora resurser på att avslöja och gripa sektledare. I oktober i år greps även yogagurun Karta Singh för att ha förgripit sig på flera av sina yogaelever sexuellt. Karta Singh är en av Europas mest kända förespråkare för kundaliniyoga. Kundaliniyogans grundare, Yogi Bhajan, har även han avslöjats som bedragare efter att det framkommit våldtäkter, misshandel, försummelse av barn som skickats till en internatskola i Indien och illegal import av 20 ton marijuana och vapen från Thailand (Le Monde Magazine, 2023-10-19).

Det finns flera likheter mellan dessa yogagurus. Både Bivolaru, Pattabhi Jois och Yogi Bhajan verkar ha använt yoga som täckmantel för kriminella aktiviteter och som ett sätt att få makt, pengar och sex. Yogans popularitet och goda rykte är ett perfekt alibi och de sexuella övergreppen kan bortförklaras och döljas bakom mystifierande förklaringar som att det handlar om ”energiöverföring” eller ”att balansera chakrasystemet”.

Sektexperter menar att maktmissbruk och exploatering är inbyggt i själva gurusystemet. Eftersom gurun anses vara i kontakt med en högre makt går hans lära inte att ifrågasätta. Anhängarna uppmanas släppa kontrollen och överlämna sig till guruns vilja. På det här sättet blir gurusystemet feedbacksäkert – det går helt inte att ifrågasätta läran utan att bli anklagad för att egot är i vägen eller att man låter hjärnan styra istället för hjärtat.

Gurusystemet och de sektliknande strukturer som finns inom yogarörelsen möjliggör maktmissbruk och sexuella övergrepp. Det är därför högst sannolikt att fler avslöjanden är att vänta.

Wiveca Allefelt

Leg psykolog. Styrelsemedlem i Hjälpkällan. F.d. yogalärare.