Samtal: Öppet tema

Online

Sista samtalsträffen för våren 2024! Under träffen med öppet tema är du välkommen att diskutera vad helst som kan kännas aktuellt för dig just nu, i relation till sekterism, avhopp, livet efteråt, eller kanske de gruppdynamiker och strikta regler som uppstår i slutna rörelser.