Sekteristiska kännetecken 7: Den enda sanna vägen

Online

De mest lojala medlemmarna (de "sanna troende") känner att det inte kan finnas något liv utanför gruppens sammanhang. De tror att det inte finns något annat sätt att vara och fruktar ofta repressalier mot sig själva eller andra om de lämnar (eller till och med överväger att lämna) gruppen. Hur gick dina tankar innan avhoppet? När kom tvivlen? Och hur blev det egentligen efteråt?

Fritt samtal

Online

Under denna sista träff för hösten håller vi fritt tema. Kom och träffa andra avhoppare, dela med dig eller lyssna på andras erfarenheter. Genom igenkänning med andra kan vi minska känslan av att vi är ensamma med våra erfarenheter. Genom andras berättelser kan vi förstå mer om oss själva och vår bakgrund. Gör dig beredd med en varm kopp te och anslut!