Personlig berättelse

Online

Vartannat möte (en gång i månaden) berättar en person om sina erfarenheter i en sluten rörelse. Det kan handla om uppväxten, ingången, uteslutningen eller avhoppet. Om livet inom rörelsen och hur livet blev efteråt.

Spiritual bypassing

Online

Spiritual bypassing innebär att en person använder andliga praktiker som ett medel för att undvika olösta emotioner eller psykologiska problem. Det kan vara särskilt aktuellt för personer som gått in i slutna rörelser i vuxen ålder, speciellt grupper med stort fokus på personlig utveckling inom New Age-paraplyet.

Personlig berättelse

Online

Vartannat möte (en gång i månaden) berättar en person om sina erfarenheter i en sluten rörelse. Det kan handla om uppväxten, ingången, uteslutningen eller avhoppet. Om livet inom rörelsen och hur livet blev efteråt.

Uppvuxen i en sekteristisk rörelse

Online

Hur påverkas människor som är uppvuxna i sekteristiska miljöer? Om man är indoktrinerad redan från start och inte vet något annat, hur påverkas personen senare i livet? Vilka utmaningar kan drabba den som vuxit upp i en sluten rörelse, jämfört med de som anslutit i vuxen ålder?

Personlig berättelse

Online

Vartannat möte (en gång i månaden) berättar en person om sina erfarenheter i en sluten rörelse. Det kan handla om uppväxten, ingången, uteslutningen eller avhoppet. Om livet inom rörelsen och hur livet blev efteråt.

Religious Trauma Syndrome

Online

Religious Trauma Syndrome kan uppstå vid långvarig påverkan av rörelsens destruktiva dynamik samt efter svåra upplevelser som kan uppstå i samband med ett avhopp. Under detta sista samtal innan sommaruppehållet delar vi tankar och känslor kring dessa problem samt hur vi lyckats ta oss vidare i livet på mer konstruktiva sätt.